Τελευταία Νέα

Τι είναι η Μηχανική Ήχου;

Η Μηχανική Ήχου (Audio Engineering) είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη που ασχολείται με τον ήχο ξεκινώντας από τις μεθόδους μετατροπής του από ακουστική σε ηλεκτρική ενέργεια - ακουστικό σήμα, έως και την αντίστροφη διαδικασία. Πραγματεύεται τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την χρήση συσκευών διαχείρισης, εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής του ήχου. Λόγω της σύνθετης φύσης της επιστήμης, συνδυάζει στοιχεία που σχετίζονται με επιστήμες και τέχνες ή τομείς τους όπως: η ηλεκτρολογία και τα ηλεκτρονικά (electrical and electronic engineering), η ακουστική (acoustics), η ψυχοακουστική (psychoacoustics), η επιστήμη υπολογιστών (computer science) και η μουσική. Η Μηχανική Ήχου θεωρείται ότι παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με την Αρχιτεκτονική ως προς την σύγκλιση επιστήμης και τέχνης.

Η ειδίκευση του αρχιτέκτονα μηχανικού συνδυάζει στοιχεία της ειδίκευσης του πολιτικού μηχανικού με στοιχεία των εικαστικών τεχνών. Αντίστοιχα, η ειδίκευση του μηχανικού ήχου συνδυάζει στοιχεία της ειδίκευσης του ηλεκτρολόγου και του ηλεκτρονικού μηχανικού με στοιχεία της τέχνης της μουσικής.


Επαγγελματικοί Τίτλοι και Ονοματολογία στο χώρο του Επαγγελματικού Ήχου

Η ονοματολογία που χρησιμοποιείται στην ελληνική γλώσσα για να αποδώσει την ιδιότητα και τον ρόλο ενός επαγγελματία στον χώρο του επαγγελματικού ήχου (professional audio) όπως: τεχνικός ήχου, ηχολήπτης, μηχανικός ήχου, δημιουργούν συχνά σύγχυση. Μία μέθοδος ακριβέστερης και εγκυρότερη περιγραφής μπορεί να βασιστεί στο γερμανικό μοντέλο το οποίο έχει αναπτυχθεί στηριγμένο στη μακρά παράδοση της Γερμανίας στη μηχανική ήχου, λόγω κυρίως της αντίστοιχης παράδοσής της στη βιομηχανική παραγωγή και τη μουσική. Με βάση το γερμανικό μοντέλο ισχύουν:

1. Tontechniker (Audio Technician): Χειρίζεται εξοπλισμό και συσκευές διαχείρισης και επεξεργασίας ακουστικών σημάτων σε πληθώρα εφαρμογών όπως τα στούντιο ηχογράφησης, οι ζωντανές παραστάσεις και συναυλίες, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Συχνά εγκαθιστά συστήματα αναπαραγωγής ήχου.

2. Tonmeister (Sound Master): Έχει πλήρη και ολοκληρωμένη θεωρητική γνώση και πρακτική κατάρτιση στα θέματα του ήχου έχοντας πανεπιστημιακές γνώσεις ακουστικής, ηλεκτρακουστικής, ψυχοακουστικής, ηχοληψίας ενώ παράλληλα έχει σπουδάσει μουσική και στοιχεία μουσικολογίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Συχνά ασχολείται με την ηχογράφηση μουσικών έργων και την παραγωγή μουσικής μέσα στο στουντιακό περιβάλλον.

3. Toningenieur (Audio Engineer): Σχεδιάζει, επιβλέπει την κατασκευή, συντηρεί και επισκευάζει συσκευές ήχου. Σχεδιάζει εγκαταστάσεις ηχογραφήσεων και συστήματα ενίσχυσης και αναπαραγωγής ήχου. Ανάλογα με την εξειδίκευσή του μπορεί να εργάζεται στον τομέα της πληροφορικής και του προγραμματισμού δημιουργώντας προγράμματα (software) διαχείρισης και επεξεργασίας του ήχου.

Η ειδίκευση 1 δικαιολογεί τον τίτλο Τεχνικός Ήχου (Audio Technician) - Ηχολήπτης, ενώ οι ειδικεύσεις 2 και 3 τον τίτλο Μηχανικός Ήχου (Audio Engineer).


Επίπεδα Σπουδών στο Χώρο του Ήχου

Οι βασικές ειδικεύσεις στον χώρο του επαγγελματικού ήχου σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένες σπουδές που πραγματοποιούνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα διάφορων βαθμίδων. Συχνά γίνεται αναφορά σε σπουδές ηχοληψίας - ηχολήπτη (τεχνικού) ή μηχανικού ήχου (μηχανικού). Όπως είναι φυσικό οι περιγραφικοί τίτλοι ονομασίας των σπουδών όπως Sound Recording, Sound Engineering και Audio Engineering ομοιάζουν ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών, το οποίο καθορίζεται από τον απονεμόμενο τίτλο όπως Πιστοποιητικό, Δίπλωμα, Πτυχίο - Μπάτσελορ.

Σπουδές Τεχνικού Ήχου (Τύπος 1) πραγματοποιούνται σε κρατικές ή ιδιωτικές σχολές και κολέγια, και συνήθως έχουν διάρκεια 1 έως 2 έτη. Με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων - European Qualifications Framework (EQF) τα πτυχία που απονέμονται βρίσκονται στα επίπεδα 4 έως 5. Στο αγγλοσαξονικό σύστημα εκπαίδευσης απονέμονται τίτλοι σπουδών όπως Certificate, Diploma, HND κ.α. Είναι προσανατολισμένες στην εξειδικευμένη χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού ήχου για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

Σπουδές Μηχανικού Ήχου (Τύποι 2 και 3) πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε κρατικές ή ιδιωτικές πανεπιστημιακές σχολές και έχουν διάρκεια 3 έως 4 έτη. Με βάση το European Qualifications Framework (EQF) τα πτυχία που απονέμονται βρίσκονται στα επίπεδα 6 έως 8. Στο αγγλοσαξονικό σύστημα εκπαίδευσης, στην περίπτωση των σπουδών τύπου 2 απονέμεται ο τίτλος BMus ενώ στην περίπτωση σπουδών τύπου 3 απονέμονται οι τίτλοι BSc ή BEng. Οι σπουδές μηχανικού ήχου είναι προσανατολισμένες στον σχεδιασμό, την δημιουργία και την έρευνα. Έχουν εφαρμογή στον σχεδιασμό και την κατασκευή συσκευών οικιακού ή επαγγελματικού ήχου και στις εγκαταστάσεις συστημάτων αναπαραγωγής ήχου, στη δημιουργική χρήση σύνθετου επαγγελματικού εξοπλισμού ήχου υψηλού επιπέδου για εφαρμογές όπως η ηχογράφηση και η παραγωγή μουσικής ή και στα δύο.

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι σπουδές μηχανικού ήχου καλύπτουν επίσης τα επίπεδα 7 - μεταπτυχιακά και 8 - διδακτορικά. Οι σπουδές τεχνικών ήχου - ηχοληπτών και μηχανικών ήχου δεν θα πρέπει να συγχέονται με αυτές στη Μουσική Τεχνολογία παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτονται παραπλήσια αντικείμενα.