Τελευταία Νέα

Επίπεδα Σπουδών στο Χώρο του Ήχου

Οι βασικές ειδικεύσεις στον χώρο του επαγγελματικού ήχου σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένες σπουδές που πραγματοποιούνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα διάφορων βαθμίδων. Συχνά γίνεται αναφορά σε σπουδές ηχοληψίας - ηχολήπτη (τεχνικού) ή μηχανικού ήχου (μηχανικού). Όπως είναι φυσικό οι περιγραφικοί τίτλοι ονομασίας των σπουδών όπως Sound Recording, Sound Engineering και Audio Engineering ομοιάζουν ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών, το οποίο καθορίζεται από τον απονεμόμενο τίτλο όπως Πιστοποιητικό, Δίπλωμα, Πτυχίο - Μπάτσελορ.

Σπουδές Τεχνικού Ήχου (Τύπος 1) πραγματοποιούνται σε κρατικές ή ιδιωτικές σχολές και κολέγια, και συνήθως έχουν διάρκεια 1 έως 2 έτη. Με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων - European Qualifications Framework (EQF) τα πτυχία που απονέμονται βρίσκονται στα επίπεδα 4 έως 5. Στο αγγλοσαξονικό σύστημα εκπαίδευσης απονέμονται τίτλοι σπουδών όπως Certificate, Diploma, HND κ.α. Είναι προσανατολισμένες στην εξειδικευμένη χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού ήχου για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

Σπουδές Μηχανικού Ήχου (Τύποι 2 και 3) πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε κρατικές ή ιδιωτικές πανεπιστημιακές σχολές και έχουν διάρκεια 3 έως 4 έτη. Με βάση το European Qualifications Framework (EQF) τα πτυχία που απονέμονται βρίσκονται στα επίπεδα 6 έως 8. Στο αγγλοσαξονικό σύστημα εκπαίδευσης, στην περίπτωση των σπουδών τύπου 2 απονέμεται ο τίτλος BMus ενώ στην περίπτωση σπουδών τύπου 3 απονέμονται οι τίτλοι BSc ή BEng. Οι σπουδές μηχανικού ήχου είναι προσανατολισμένες στον σχεδιασμό, την δημιουργία και την έρευνα. Έχουν εφαρμογή στον σχεδιασμό και την κατασκευή συσκευών οικιακού ή επαγγελματικού ήχου και στις εγκαταστάσεις συστημάτων αναπαραγωγής ήχου, στη δημιουργική χρήση σύνθετου επαγγελματικού εξοπλισμού ήχου υψηλού επιπέδου για εφαρμογές όπως η ηχογράφηση και η παραγωγή μουσικής ή και στα δύο.

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι σπουδές μηχανικού ήχου καλύπτουν επίσης τα επίπεδα 7 - μεταπτυχιακά και 8 - διδακτορικά. Οι σπουδές τεχνικών ήχου - ηχοληπτών και μηχανικών ήχου δεν θα πρέπει να συγχέονται με αυτές στη Μουσική Τεχνολογία παρά το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτονται παραπλήσια αντικείμενα.